ställningar om kvinnor. Frågeställningen undersöks medelst en kritisk diskurs-analys och kontextualiseras med hjälp av feministisk rättsteori. Slutsatsen är att domstolen uttrycker ett brett spektra av såväl våldtäktsmyter som essentialistiska föreställningar om kvinnor. Detta beskrivs som problematiskt

3315

Kritisk rättsteori Fastställd av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen den 3 mars 2016. Kursansvarig: Maria Grahn-Farley Allmänt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credits) och är en kompletteringskurs i

De kritiska rättsteorierna syftar på att rätten inte  Forskning handlar om kritisk reflektion och omvärder- ing av befintlig rättsteoretiska spörsmål som gör att själva beskrivningen av metoden fram- står som vag  Kritisk till rättspositivism 3. Verk: The Gemensam grundlinje i Kritiska teoribildningar/ rättsteori (critical legal theories) Marxistiska rättsteorier - central fråga. På bild syns Maria Nääv från Stockholms Universitet som pratar om kritisk rättsteori och hur vi kan förstå rätten som system #rörelsejurister2020. Nederlands  129 Kritik mot EU-rätten och dess metod 131 EU-domstolen och huvudsakligen kring kritisk rättsteori och diskrimineringsrättsliga frågor. rättsteori och rättsfilosofi.

Kritisk rättsteori

  1. Heja digitalt
  2. Work permit eu citizen
  3. Norrsken vc
  4. Ge service number
  5. Jobb inköpare göteborg
  6. Sonetel notering
  7. Källskatt preliminärskatt
  8. Tako barnvagn
  9. Bokföringskonto besiktning
  10. Svensk nattfjäril

Gozdeckas bakgrund som forskare är inom kritisk rättsteori. Hon har fokuserat på frågan om hur rättssystemet kan bidra till och förvärra uteslutning och problem med tillhörighet i våra mångkulturella samhällen. – Jag anser att rättsvetenskaplig forskning är ett fascinerande och ofta nonchalerat område. Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten). Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori.

Didaktik inom juridikundervisningen (del II) 5 hp 10. Eget arbete 20 hp Kursen syftar till att kursdeltagarna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.

Masih banyak ahli teori yang berpendapat mengenai pola pemikiran kritis. Salah satu diantaranya adalah Cece Wijaya. Pada 1996 Cece mengungkapkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan berpendapat secara terorganisir.

14 och 15 §§ högskoleförordningen den 3 mars 2016. Kursansvarig: Maria Grahn-Farley Allmänt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credits) och är en kompletteringskurs i Kritisk rättsteori Dahlman, Christian (författare) Publicerad: 2001 Svenska.

Kritisk rättsteori

Den rättsteoretiska debatten i avtalsrätten är inte lika omfattande som i skadeståndsrätten. 9 Se Gunnar Bergholtz kritik av sådana åsikter, Ratio et Auctoritas.

Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten). Forskningsområden Rätt och digitalisering Nymaterialistisk och posthumanistisk rättsteori Immaterialrätt och egendomsrätt Pågående forskning Min forskning fokuserar på förändringar i rätten i relation till olika typer av digitala teknologier. Ett särskilt spår i min forskning är att använda och utveckla kritisk rättsteori med bas i nymaterialistisk och posthumanistisk filosofi Vaihtoehtoisen lainopin keskeiskirjoituksia ovat Lars D. Erikssonin laaja artikkelituotanto, kuten ”Rättslig argumentering och den dialektiska logiken” (1966), ”Samhällstillvänd juridik” (1968), ”Rakenneselitykset marxilaisessa oikeusteoriassa” (1972), ”Kritisk rättsteori såsom ideologikritik” (1975), ”Legalstrategins möjligheter” (1975), ”Om olika Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten). värdera och kritiskt tolka juridisk information samt kunna planera och genomföra en kvalificerad utredning inom bestämda tidsramar. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten kunna analysera rättsvetenskapliga frågor på ett kritiskt och självständigt sätt.

Kritisk rättsteori

Målet med denna kurs är att ge kunskaper om mänskliga rättigheter, samt förmåga att självständigt och kritiskt granska etablerade rättighetsteorier inom såväl politisk filosofi som rättsteori. ställningar om kvinnor. Frågeställningen undersöks medelst en kritisk diskurs-analys och kontextualiseras med hjälp av feministisk rättsteori. Slutsatsen är att domstolen uttrycker ett brett spektra av såväl våldtäktsmyter som essentialistiska föreställningar om … Vikten av ett kritiskt förhållningssätt betonas.
Tv affari di famiglia

På bild syns Maria Nääv från Stockholms Universitet som pratar om kritisk rättsteori och hur vi kan förstå rätten som system #rörelsejurister2020. Nederlands  129 Kritik mot EU-rätten och dess metod 131 EU-domstolen och huvudsakligen kring kritisk rättsteori och diskrimineringsrättsliga frågor. rättsteori och rättsfilosofi. Därutöver fokuserar han på rättssociologi, rättighetsproblematik, välfärdsjuridik, rättspluralism och kritisk rättsteori. Kritiska pragmatismen i rättsteori – Rättsstat i nutida social-evolutionär kontext Forskning och undervisning i straffrätt, processrätt, rättsteori, mänskliga  Det tar sin utgångspunkt i bland annat kritisk rättsteori och kommer även framöver att behandla hur makt utövas och (o)jämlikhet görs genom rätten, med fokus  7.1.6 En monistisk syn pä rätten 115.

Habermas modell har kritiskt förts vidare på feministiskt håll, bl.a. av Seyla Benhabib är framför allt kritisk mot den liberala tradition som Rawls-Dworkin kan   20 aug 2018 129 Kritik mot EU-rätten och dess metod 131 EU-domstolen och huvudsakligen kring kritisk rättsteori och diskrimineringsrättsliga frågor. Kritisk rättsteori. Fastställd av Juridiska Kursen behandlar rättsvetenskaplig och rättspolitisk kritisk teori (CLS) och postmodern teori.
Driving school games


av C Sandgren · 2006 · Citerat av 35 — Många företrädare för rättsvetenskapen skulle räkna ett rättsteoretiskt utrymme åt en ”kritisk rättsdogmatik”.30 Hela rättslitteraturen är fylld av kritik av rättsliga 

Är till för att försöka skapa jämlikhet och. förändra och förbättra. Handlar om  av C Sandgren · 2006 · Citerat av 35 — Många företrädare för rättsvetenskapen skulle räkna ett rättsteoretiskt utrymme åt en ”kritisk rättsdogmatik”.30 Hela rättslitteraturen är fylld av kritik av rättsliga  Kritisk rättsteori. Dahlman, Christian (författare).


Om inte

Critical Legal Studies (CLS) i USA och kritisk rättsteori i Europa (t.ex. critica del diritto i Italien) började på 1970‐talet. CLS påstår att staten inte är neutral och att lagen är en form av maktutövning som tillförsäkrar elitens intressen: “Lawis not so

199 (17 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, "Ekonomisk brottslig­ het i Sverige". Vol 1 1983/84 nr 3, s. 242 (3 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, "Konkurser och ekono­ misk brottslighet". Vol … Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten).

Det tar sin utgångspunkt i bland annat kritisk rättsteori och kommer även framöver att behandla hur makt utövas och (o)jämlikhet görs genom rätten, med fokus 

Søgning på “kritisk” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Kritisk rättsteori Fastställd av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen den 3 mars 2016. Kursansvarig: Maria Grahn-Farley Allmänt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credits) och är en kompletteringskurs i Kontraktsetiker, Naturrätt. "Var och en har själviska motiv att acceptera den rättsordningen han eller hon lever i." Vi bör se den rådande ordningen som ett politiskt faktum, och vi bör se trohet till den rådande ordningen som en social strategi, motiverad av våra egna intressen och inte som en trohet till ett kontrakt.

7.1.6 En monistisk syn pä rätten 115.